Kovo 1 d. 8 val. Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius pradeda mokinių priėmimą į miesto gimnazijų I ir III klases

  • Paskelbė : Sigita Matuzevičienė
  • Paskelbta: 2023-02-21
  • Kategorija: Pranešimai

Kovo 1 d. 8 val. Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius pradeda mokinių priėmimą į miesto I ir III klases 2023–2024 mokslo metams. Jeigu mokinys, baigęs gimnazijos II klasę, toliau tęsia mokslą tos pačios gimnazijos III klasėje, kreiptis į Švietimo skyrių nereikia.

Į Panevėžio Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio ir „Minties“ gimnazijų I bei III klases mokiniai centralizuotai priimami Švietimo skyriuje. Į Vytauto Žemkalnio gimnazijos I ir III klases mokiniai priimami pačioje gimnazijoje.

Švietimo skyriui pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (į I klases – aprašo 3 priedas, į III klases – aprašo 4 priedas).

2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

3. Mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažymos apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus kopija.

4. Birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, per 3 darbo dienas Švietimo skyriui būtina papildomai pateikti:

dėl priėmimo į gimnazijų I klases – pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją;

dėl priėmimo į gimnazijų III klases – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo ir pažymos apie užsienio kalbų mokėjimo lygį kopijas.

Laiku nepateikus papildomų dokumentų per nurodytą 3 darbo dienų terminą be svarbios priežasties (būtina iš anksto Švietimo skyrių informuoti apie išimtinę situaciją) mokinys iš sąrašų išbraukiamas.

Mokiniai, baigę 8 klases, nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus pateikia konkrečiai mokymo įstaigai, į kurią po sąrašų paskelbimo yra priimami mokytis.

Dokumentų pateikimo tvarka:

1. Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2023 m. kovo 1 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami).

2. Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija (nuskenuota ar nufotografuota). Išimtiniais atvejais dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti (8 45) 501 386).

Mokinių sąrašų ir dokumentų perdavimas gimnazijoms prasideda ne anksčiau kaip nuo liepos 1 dienos. Priimtų į gimnazijas mokinių sąrašus skelbia ir į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Pirmumo tvarka į gimnazijos I klasę priimami mokiniai, turintys aukštesnius metinius lietuvių kalbos, pirmosios užsienio kalbos, matematikos, istorijos ir pasirinktinai 1 gamtos mokslų (fizikos, chemijos ar biologijos) mokymosi pasiekimų įvertinimus; į gimnazijos III klasę (esant laisvų vietų) – mokiniai, turintys aukštesnius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus.

Respublikinių ir miesto dalykinių olimpiadų, konkursų (8-oms ar 10-oms klasėms), vykusių 2022–2023 m. m. ir patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro arba Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, nugalėtojai ir prizininkai (pateikę įrodančius dokumentus) gauna papildomų balų: I vieta – 3 balai, II vieta – 2 balai, III vieta – 1 balas.

Jei mokinys pagal anksčiau nurodytus kriterijus nepatenka į prašyme nurodytą pirmąją gimnaziją, jam siūloma mokytis kitoje eiliškumo tvarka prašyme nurodytoje gimnazijoje (esant joje laisvų vietų).

Komunikacijos skyrius 

Nepamirškite padėkoti autoriui