Filosofija, misija, vizija

Filosofija 

Gimnazijos pagrindinė filosofinė nuostata - gebėjimas keisti ir keistis. Fundamentalias žinias, humanitarinę pasaulėžiūrą, kritinį mąstymą ir platų kultūrinį akiratį apibūdina gimnazijos direktoriaus Julijono  Lindės- Dobilo žodžiai: ,,Būkime esmės žmonėmis”.

Vizija

 1. Ugdome laisvą, atsakingą, kūrybingą asmenybę, galinčią kritiškai mąstyti ir savarankiškai dirbti Lietuvai.
 2. Kuriame lanksčią, atvirą, kūrybiškai besimokančią bendruomenę, sudarydami kuo geresnes ugdymo (si)  sąlygas gimnazistams.
 3. Ugdome mokinių vertybines nuostatas, dvasines bei dorovines vertybes, sąmoningą poreikį tęsti gimnazijos tradicijas.
 4. Puoselėjame savo bendruomenės unikalumą.

Misija

Gimnazija – tai ugdymo institucija, kurioje vertinamas kiekvienas bendruomenės narys. Mokiniams gimnazijoje teikiamas kokybiškas išsilavinimas, formuojamos vertybinės nuostatos ir sudaromos palankios sąlygos mokinių asmenybės raiškai.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50