Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-28 12:10 Naujiena sukurta: Tvarkaraštis mokytojų streiko metu
2. 2023-09-28 12:09 Dokumentas sukurtas: 2023-09-29 dirbančių mokytojų tvarkaraštis
3. 2023-09-27 12:41 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimiems gimnazijos pirmokams
4. 2023-09-27 12:41 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimiems I klasių gimnazistams
5. 2023-09-27 12:41 Naujiena atnaujinta: Su Rugsėjo 1-ąja
6. 2023-09-20 09:26 Puslapis atnaujintas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis
7. 2023-09-19 13:45 Dokumentas atnaujintas: Gyvenimo įgūdžių programa su integruotu karjeros planavimo moduliu
8. 2023-09-19 13:45 Puslapis atnaujintas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis
9. 2023-09-19 13:44 Puslapis atnaujintas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
10. 2023-09-17 10:36 Dokumentas atnaujintas: Gyvenymo įgūdžių programa
11. 2023-09-17 10:35 Puslapis atnaujintas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
12. 2023-09-17 10:35 Dokumentas sukurtas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
13. 2023-09-17 10:26 Puslapis sukurtas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
14. 2023-09-15 16:20 Puslapis atnaujintas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis
15. 2023-09-15 09:06 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų teikimo tvarkaraštis
16. 2023-09-14 10:24 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės
17. 2023-09-14 08:40 Puslapis atnaujintas: Karjeros specialistas
18. 2023-09-13 14:35 Dokumentas sukurtas: 2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų priedai
19. 2023-09-13 13:27 Dokumentas sukurtas: 2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planai
20. 2023-09-06 11:24 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
21. 2023-09-05 14:56 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės
22. 2023-09-05 14:06 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
23. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Ateitininkų organizacija
24. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Teatro studija „Dobilas“
25. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Jaunimo šokių grupė „Siaustinis“
26. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mišrus choras
27. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: JBG lengvosios muzikos orkestras
28. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
29. 2023-09-05 13:37 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo pirmosios šventė
30. 2023-09-05 11:13 Dokumentas atnaujintas: JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu
31. 2023-09-05 09:52 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
32. 2023-09-04 14:30 Dokumentas atnaujintas: Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo prašymai Word
33. 2023-09-04 13:48 Dokumentas atnaujintas: JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu
34. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl 4 priedas, matematika
35. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 4 priedas, anglų kalba
36. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 3 priedas, IV kl., 21-22
37. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 2 priedas, III kl., 21-22
38. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 1 priedas
39. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 7 priedas
40. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 6 priedas
41. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 5 priedas
42. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 8 priedas
43. 2023-09-04 11:51 Dokumentas išstrintas: Ugdymo plano priedai
44. 2023-09-04 11:10 Dokumentas atnaujintas: Mokamo maitinimo valgiaraštis
45. 2023-09-04 11:09 Dokumentas atnaujintas: Nemokamo maitinimo valgiaraštis
46. 2023-09-04 10:37 Dokumentas išstrintas: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (patvirtinta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu nr. v-49)
47. 2023-09-04 10:35 Dokumentas išstrintas: Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
48. 2023-09-04 10:35 Dokumentas išstrintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
49. 2023-09-04 10:32 Dokumentas išstrintas: Ugdymo planas 2022 -2023 m. m.
50. 2023-09-04 10:32 Dokumentas išstrintas: Ugdymo plano priedai 2022 -2023 m. m.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.05 – 09.50
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50