Biblioteka

  JBG Biblioteka Facebook paskyra

Balio Sruogos bibliotekoje-skaitykloje dirba

Giedrė Tylienė Vyr. bibliotekininkė

109 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas gtyliene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Sigita Matuzevičienė Bibliotekininkė

109 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

14.00 – 16.00

-

Antradienis

8.30 – 16.00

12.30 – 13.00

Trečiadienis

8.30 – 16.30

12.30 – 13.00

Ketvirtadienis

8.30 – 16.00

12.30 – 13.00

Penktadienis

8.30 – 15.30

12.30 – 13.00

 

Kontaktai

El. paštas masigita@gmail.com
El. paštas Rašyti

Juozo Balčikonio gimnazijos biblioteka

Nėra žinoma, kada įkurta gimnazijos biblioteka, tačiau iš 1779 metais pijorų vienuolyno inventoriaus aprašo matyti, kad mokykla tuo metu turėjo nemažą biblioteką, kurioje buvo 552 knygos lenkų, lotynų ir prancūzų kalbomis. Iš jų 73 – religinio turinio, 27 – filosofijos, 21 – politikos, 75 – istorijos, 4 – geografijos ir kt.

2023 metų sausio 1d. duomenimis,  bibliotekos fondą sudaro 19638 egz. programinių, grožinių, metodinių bei informacinių leidinių, 332 egz. elektroninių dokumentų įvairiose skaitmeninėse laikmenose. Bibliotekoje ir skaitykloje yra 17 kompiuterizuotų darbo vietų, įrengta  atskira kompiuterizuota skaitykla mokytojams. Skaityklose veikia 3 spausdinimo ir 2 kopijavimo aparatai. Bibliotekoje rengiamos teminės,  literatūrinės parodos, skirtos įvairioms valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams, skaitykloje eksponuojami gimnazistų kūrybiniai darbai, vyksta literatūrinės popietės, susitikimai. 

Bibliotekoje įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų informacinė programa MOBIS.  Nuo 2013 m. sausio mėn.  pradėtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas. 2020 m. biblioteka atsinaujino: atliktas patalpų remontas, pastatytos naujos lentynos, performuotas   bibliotekos fondas, kuris yra atviras ir prieinamas visiems gimnazijos bendruomenės nariams. 

2021 m. lapkričio 19 d. gimnazijos bibliotekai ir skaityklai suteiktas rašytojo Balio Sruogos vardas.

Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė diena. Lankytojai neaptarnaujami.

Bibliotekos aplinka

Resursai

 • Mokomosios programos

  Eil. Nr.

  Autorius, pavadinimas

  1.

  PI MKP. „Music Ace 2".

  2.

  CD-Box. „Užsienio klasikinio meno enciklopedija“.

  3.

  CD-Box. „Klasikinės muzikos enciklopedija“.

  4.

  Testų kūrimo ir vykdymo programa „IS Infotestas“.

  5.

  Enciklopedija „ENCARTA 2002“( standart).

  6.

  LKKS V. 3.0 Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas.

  7.

  Kompiuterinis anglų kalbos mokymosi kursas (1 komplektas: knygelė + 9 CD)    (2 vnt.).

  8.

  Kompiuterinis anglų kalbos mokymosi kursas (1 komplektas: knygelė + 9 CD)       (2 vnt.).

  9.

  Modeliavimo konstravimas „Crocodile Technology“.

  10.

  Modeliavimo konstravimas „Crocodile Chemistry“.

  11.

  Ars 2 (mokomoji dailės programa) CD.

  12.

  Lietuvių kalbos bendrinė tartis.

  13.

  Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje.

  14.

  Įdomioji Lietuvos istorija 1.

  15.

  Įdomioji Lietuvos istorija 2.

  16.

  Matematika 9 su Dinamine geometrija + CD.

  17.

  Matematika 10 su dinamine geometrija (2 vnt.).

  18.

  Matematika 10 su dinamine geometrija (2 vnt.).

  19.

  Kengūra 2002.

  20.

  Kengūra 2002.

  21.

  Modeliavimo programa Model Builder.

  22.

  Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas + CD.

  23.

  Tekstų rengyklė ABIWORD (mok. komp. priemonė) .

  24.

  OpenOffice.org (Lokalizuotas raštinės atvirtųjų programų rinkinys).

  25.

  Matematika. Į pagalbą abiturientui. 1999-2006.

  26.

  Istorija. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

  27.

  Fizika. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

  28.

  Biologija. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

  29.

  Matematika. Į pagalbą abiturientui. 1999-2006.

  30.

  Informacinės technologijos. Į pagalbą abiturientui.

  31.

  Photoshop CS2 (295,00 Lt).

  32.

  Crocodile ICT (1227,20 Lt).

  33.

  Shakespeare Works! (401,20 Lt).

  34.

  Lietuva iki Mindaugo.

  35.

  Lietuva iki Mindaugo.

  36.

  Lietuva iki Mindaugo.

  37.

  Gimtoji istorija 7 – 12 klasės.

  38.

  Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

  39.

  Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

  40.

  Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

  41.

  Gimtoji istorija 2 (nuo 7 iki 12 klasės) CD.

  42.

  PI MKP. „Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės" 3 leidimas (2 kompaktai). 3 egz.

  43.

  Kompiuterinė mokomoji Lietuvos istorijos priemonė „Istorijos laboratorija“ CD.

  44.

  PI MKP. Integruotas istorijos kursas „Lietuva ir pasaulis" 12 kl. CD 3 egz.

  45.

  „Žodis po žodžio“. Lietuvių kalbos pratimai. (Leksika. Kalbos kultūra.).

  46.

  „Žodis po žodžio“. Lietuvių kalbos pratimai. (Leksika. Kalbos kultūra.).

  47.

  Lietuvių tautosaka.

  48.

  Lietuvių tautosaka.

  49.

  D.Atkočiūnaitė ir kt. Lietuvių tarmės. I dalis. Vadovas + CD.

  50.

  Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference.

  51.

  Microsoft Office 2003. ECDL pamokos (30 Lt).

  52.

  Mok.anglų-lietuvių kalbų žodynas Password (71,90 Lt).

  53.

  „Komenskio Logo“ 2 vnt. (15-I, 15-II.).

  54.

  Dinaminė geometrija 3 vnt. 16-II, 16-III).

  55.

  „Pasaulio geografinės zonos
  “ ir „Bendrosios geografijos“ CD. 2 vnt. (17-I, 17-II).

  56.

  Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas “Interleksis” CD.

  57.

  Lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių kalbų žodynas CD.

  58.

  Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas + СD.

  59.

  Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference.

  60.

  eTrustTMAntivirus OEM Edition for Windows (5 vnt.) 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23,5. Programinė įranga.

  61.

  Microsoft Office XP Professional (1 komplektas: 3CD).

  62.

  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas CD.

  63.

  PI MKP. „Salon krasoty II".

  64.

  PI MKP. „Ot pluga do lazera".

  65.

  PI MKP. „Internetine konstruktyvaus mokymo ir mokymosi sistema".

  66.

  Учите английский.

  67.

  PI MKP. „Talk Now" (priemonė mokytis anglų kalbos).

  68.

  PI MKP. Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas.

  69.

  Šag za šagom 5.

  70.

  Sowieso CDs 3 A zum Kursbuch.

  71.

  Architektūros šedevrai.

  72.

  Prancūzų – lietuvių kalbų žodynas moksleiviams.

  73.

  Prancūzų – lietuvių kalbų žodynas moksleiviams.

  74.

  Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas.

  75.

  Užsienio klasikinio meno enciklopedija.

  76.

  Enciklopedija stran mira.

  77.

  Kūryba ir tradicijos (geometriniai lietuvių audinių raštai) CD.

  78.

  Lietuvių etninės kultūros vertybės.

  79.

  Lietuvių etninės kultūros vertybės.

 • Muzika (CD)

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  1.

  Lietuvos himnas „Tautiška giesmė“.

  2.

  Lietuvos valstybės himnas.

  3.

  Europos himnas.

  4.

  Opera Arias Vol.2.

  5.

  Prokofjew Peter and the Wolf / Symphony No.3.

  6.

  Dvorak Ravel  Piano Concertos.

  7.

  Wiener Volkskoper (pas mokyt. R. Mingailienę).

  8.

  Wiener Volksoper.

  9.

  Joseph Haydn.

  10.

  Suupė Rossini, Adam, Mozart, Nicolai, Strauss.

  11.

  Chopin (pas mokyt. R. Mingailienę).

  12.

  Granados Goyescas.

  13.

  Chopin (pas mokyt. R. Mingailienę).

  14.

  Brahms Hungarian Dances.

  15.

  Corelli Concerti grossi op.6.

  16.

  Grieg Aus Holbergs Zeit.

  17.

  Mendelsonas.

  18.

  Užmiršta Rumšiškių melodija.

  19.

  Mušamųjų instrumentų šou GERAS, JBG būgnininkų ansamblis.

  20.

  Sigutė Trimakaitė. Sopranas.

  21.

  E. Balčytis Muzika X kl.

  22.

  E. Balčytis Muzika IX kl.

  23.

  E. Balčytis Muzika VIII kl.

  24.

  Karaokė – 1. Dainos.

  25. 

  Karaokė – 1. Muzika.

  26.

  Super Instrumental  Vol. 1.

  27.

  Super Classics Hits CD 1 d.

  28.

  Super Classics Hits CD 2 d.

  29.

  Instrumental collection.

  30.

  The christmas album (Kalėdinės giesmės).

  31.

  Maximum X-MAS power (Kalėdinės giesmės).

  32.

  Skrendančios Kalėdos.

  33.

  „Už laisvę, tėvynę ir tave“. Gražiausios partizanų dainos. Natos, žodžiai, nuotraukos.

  34.

  Lietuvos partizanų dainos. Kupolė.

  35.

  Senieji Lietuvos vargonai.

  36.

  Skriaudžių kanklės.

  37.

  Muzikos garsai.

  38.

  Best of meditation & relaxation.

  39.

  Dainuojame gimnaziją 2006 m.

   

 • DVD sąrašas
  • 1990 kovo 11 Lietuvos pasirinkimas: nepriklausomybė
  • Aš galiu 2000 – 2001
  • Holokaustas Lietuvoje
  • Beveik laimingas. (Apie Kunčiną)
  • Ministro Juozo Urbšio 100-mečiui. Lik kur esi
  • Dokumentinis filmas „Birutė“
  • JBG Paskutinis skambutis. Išleistuvės. 2005 m
  • Šimtadienis. Paskutinis skambutis. Atestatų įteikimas. JBG. 2006m
  • Byla Nr.1
  • Byla Nr.2
  • NATO mūsų akimis
  • NATO mano akimis 2
  • Lietuvos miškuose. 2-jų d. dokumentinis videofilmas
  • Dainų konkursas festivalis 2006 I dalis
  • Dainų konkursas festivalis 2006 II dalis
  • America in Pictures. Video Presentation DVD
  • Vienas vardas – Lietuva. Tūkstantmečio odisėja
  • Rigas pilsetas skolu valde/ Rygos miesto mokyklos kelias
  • Pilietinis ugdymas Lietuvoje
  • Panevėžys 500
  • Atgal į žemėlapį
  • Luciano Pavartoti celebrates his 70 th Birthday
  • Slaptieji XX a. archyvai
  • Prieš parskrendant į žemę
  • Lietuva. Anapus ir šiapus laiko
  • Dok. filmai:„Kovo 11-osios kontekstai“, „Sausio 13-oji“
  • Dok. filmas „Nesulaužyti priesaikos“
  • Dok. filmas „Epitafija ant poeto kapo“. Filmas apie poetą Henriką Nagį
  • 1941 metų Birželio sukilimas
  • Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus M.K. Čiurlionio galerija
  • Monsinjoras. Laimingi buvę jo akivaizdoje (2filmai)
  • Filmas „Velnio nuotaka“
  • Įdomioji Lietuvos istorija (3 DVD)
  • Einu. Visa teisybė apie mano tėvą
  • A. Puipos filmas „Dievų miškas“
  • J. Lapinskaitės  filmas „Stiklo šalis“
  • Les choristes. Choristai
  • Keistuolių teatras. Geltonų plytų kelias
  • R. Lileikio filmas „Dangaus šešėlis“. (2 DVD)
  • Spalvotas Kazio Naruševičiaus gyvenimas
  • Jahre der Wandlung Der Janaer
  • Supynėm pynę. Krekenava (2 vnt.)
  • Lietuvių kalendorinės šventės
  • 2007 m. abiturientų laida
  • Rigoleto
  • Pianistas
  • Paskutiniai Bremeno muzikantai
  • Modilianis
  • Lietuva Antrajame pasauliniame kare. Kino dokumentai
  • Panevėţio JBG Šimtadienis. Paskutinis skambutis. Atestatų teikimas. 2009 m
  • JBG 1994 metų laida
  • Spalio metamorfozės. 2-jų dalių dokumentinis filmas
  • Atstatantys istoriją. Misija Sibiras‘08
  • Istoriją kuriame kartu
  • Tautiška giesmė aplink pasaulį
  • Lietuvių tautinis kostiumas
  • Mažoji įmonė. Moksleivių mažosios įmonės
  • Pačios keisčiausios sąjungos istorija. ES istorija 1950-2008
  • Lino kelias
  • Mokykla be uniformos (jungtinis filmas)
  • Pavergtųjų sukilimas
  • Lietuvos pilys
  • Saulės mūšis
  • Lūžis prie Baltijos
  • Paskutinė Brunono misija
  • Gintaro kelias
  • Įsimylėję Lietuvą
  • Lietuviškas kalendorius
  • A. Žebriūnas. Gražuolė
  • Skafandras ir Drugelis
  • R.Polanskis. Pianistas
  • Jurijaus Noršteino filmai

 

Dokumentai

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Naudingos nuorodos 2023-01-12 09:08:13 32.31 KB
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-09-16 08:50:28 117.84 KB
Bibliotekos fondo apskaitos ir apsaugos tvarkos aprašas 145.26 KB
Nauji leidiniai bibliotekoje 2024-01-24 13:43:59 4.19 MB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-04-15 14:42:28 113.58 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50