Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
JBG 2024 metų veiklos planas 2024-01-31 12:14:25 278.57 KB
Strateginis planas 2023-2027 metams 2023-01-13 11:34:43 210.74 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-10-13 10:50:49 147.02 KB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planai 2023-09-13 13:29:29 427.34 KB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų priedai 2023-11-14 14:23:36 2.2 MB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų pakeitimai 2024-01-03 09:41:28 123.98 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėnesio darbo planas 2024-04-26 09:50:57 2 MB
Birželio mėnesio darbo planas 2024-06-13 11:52:06 180.48 KB
Kiti dokumentai
Klasių vadovai 2024-02-28 13:00:33 85.45 KB
2023 metais įsigytų vadovėlių sąrašas 2024-02-28 13:00:33 70.49 KB
2023 metais įsigytų mokymo priemonių sąrašas 2024-02-28 13:00:33 239.44 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-04-15 14:51:46 113.58 KB
JBG turimų vadovėlių sąrašas 2024-02-28 13:00:33 288.91 KB

Atnaujinta: 2023-01-31