Pranešimai
Mokymai ,,Įtraukiojo ugdymo metodai, būdai, formos ir įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykl...
Kovo 1 d. 8 val. Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius pradeda mokinių priėmimą į...