Iš tarptautinio projekto – su nauja patirtimi

Gitana Žilinskienė, Jūratė Jakubaitienė, Danutė Šulcienė, mokytojos

 Mūsų  gimnazija 2019-2021 mokslo  metais  įgyvendina Erasmus+KA1 projektą  „Socialinių emocinių įgūdžių tobulinimas siekiant naujų mokinių adaptacijos sėkmės“. Dėl Covid-19  pandemijos  projektas 2020 metais buvo pristabdytas. Šįmet projektą tęsiame. Per tris savaites 6 gimnazijos pedagogės dalyvavo net trijose mobiliose veiklose.

 Spalio 2-8 dienomis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dyburienė ir mokytoja Gitana Žilinskienė dalyvavo „Stress management and burnout prevention“ („Streso mažinimas ir perdegimo sindromo prevencija“) kursuose Kroatijoje, Splito mieste. Šie mokymai turėjo tikslą supažindinti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius su XXI a. iššūkiais mokykloje bei jų įveikimo būdais, mokyti atpažinti dirgiklius, sukeliančius stresą. Kursų metu susipažinome su Čekijos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Suomijos mokytojais, kurie pasidalino gerąja patirtimi, kaip identifikuoti problemas šiuolaikinėje mokykloje. Šią patirtį pritaikėme mokydamiesi tikslingo mokinių pažinimo. Antroji kursų dalis buvo skirta streso valdymui, mokymuisi, kaip išvengti išsekimo. Kaip vieną iš streso mažinimo būdų naudojome fotografiją. Jos metu daug dėmesio skyrėme mokinių motyvacijai bei padrąsinimui. Savo, kaip mokytojų, stresui mažinti naudojome jogą. Tai ypač efektyvus metodas, nes jis paremtas kvėpavimo pratimais, kurie atpalaiduoja ne tik kūną, bet ir mintis.

 Spalio 4-9 dienomis anglų kalbos mokytojos metodininkės Loreta Jusienė ir Jūratė Jakubaitienė dalyvavo kursuose „ Europass Teacher Training: The 4 C’s - Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration“ (Kūrybiškumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas) Dubline. Juose savo žinias gilino mokytojai iš Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Čekijos, Estijos, Lenkijos, Kroatijos ir Lietuvos. Kursų tikslas – parodyti ryšį tarp kūrybiškumo, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo bei geros emocinės būsenos. Lektorė Sarah O’Connor  ir visi dalyviai dalinosi patirtimi, mokėsi vieni iš kitų, dalyvavo aktyviose diskusijose, simuliavo situacijas, ieškojo sprendimų, kaip sukurti gerą emocinę aplinką pamokų metu, kaip išmokyti mokinius kritiškai mąstyti, drąsiai reikšti mintis ir jaustis gerai. Vienas iš streso mažinimo būdų yra tikslios užduotys, aiškūs kriterijai, sąmoningas mokymasis, savo sėkmės vertinimas. Kitas svarbus aspektas yra įtraukiantis, smalsumą skatinantis pamokos turinys.

 Spalio 11-16 dienomis mokytojos  N. Koženiauskienė ir D. Šulcienė  dalyvavo mokymuose “Stimulating creativity and innovation/future classroom methodology of teaching“ (Kūrybiškumo ir naujovių skatinimas / ateities mokymo metodika klasėje) Sesimbros mieste, Portugalijoje. Be mūsų gimnazijos mokytojų, juose savo kompetencijas gilino pedagogai iš Lenkijos, Kroatijos, Vokietijos, Italijos, Estijos, Latvijos. Buvo apžvelgtos naujausios mokymo metodų tendencijos, pasidalinta patirtimi.  Anot kursų organizatorių, šiuolaikinėje mokykloje daugiau iniciatyvos turėtų rodyti patys mokiniai. Mokytojas su mokiniais aptartų pagrindinį klausimą, nurodytų informacijos šaltinius ir patys mokiniai ieškotų atsakymų. Taip būtų ugdomas savarankiškumas, pasitikėjimas, gebėjimas nepasiklysti informacijos gausoje, atradimo džiaugsmas. Keliose aplankytose mokyklose stebėtos pamokos, bendrauta su mokytojais ir mokiniais.

 Visi kursai suteikė galimybę tobulėti. Gauta informacija, žiniomis, įgyta patirtimi mielai dalinsimės su kolegomis, taikysime savo darbe.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos