Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-29 15:19 Dokumentas sukurtas: Finansinių ataskaitų rinkinys 23_09_29
2. 2023-09-29 12:01 Dokumentas sukurtas: 2023-10-02 dirbančių mokytojų tvarkaraštis
3. 2023-09-28 12:10 Naujiena sukurta: Tvarkaraštis mokytojų streiko metu
4. 2023-09-28 12:09 Dokumentas sukurtas: 2023-09-29 dirbančių mokytojų tvarkaraštis
5. 2023-09-27 12:41 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimiems gimnazijos pirmokams
6. 2023-09-27 12:41 Naujiena atnaujinta: Informacija būsimiems I klasių gimnazistams
7. 2023-09-27 12:41 Naujiena atnaujinta: Su Rugsėjo 1-ąja
8. 2023-09-20 09:26 Puslapis atnaujintas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis
9. 2023-09-19 13:45 Dokumentas atnaujintas: Gyvenimo įgūdžių programa su integruotu karjeros planavimo moduliu
10. 2023-09-19 13:45 Puslapis atnaujintas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis
11. 2023-09-19 13:44 Puslapis atnaujintas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
12. 2023-09-17 10:36 Dokumentas atnaujintas: Gyvenymo įgūdžių programa
13. 2023-09-17 10:35 Puslapis atnaujintas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
14. 2023-09-17 10:35 Dokumentas sukurtas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
15. 2023-09-17 10:26 Puslapis sukurtas: Gyvenymo įgūdžių pamokos
16. 2023-09-15 16:20 Puslapis atnaujintas: Neformalaus ugdymo tvarkaraštis
17. 2023-09-15 09:06 Puslapis atnaujintas: Konsultacijų teikimo tvarkaraštis
18. 2023-09-14 10:24 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės
19. 2023-09-14 08:40 Puslapis atnaujintas: Karjeros specialistas
20. 2023-09-13 14:35 Dokumentas sukurtas: 2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų priedai
21. 2023-09-13 13:27 Dokumentas sukurtas: 2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planai
22. 2023-09-06 11:24 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
23. 2023-09-05 14:56 Puslapis atnaujintas: Metodinės grupės
24. 2023-09-05 14:06 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
25. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Ateitininkų organizacija
26. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Teatro studija „Dobilas“
27. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Jaunimo šokių grupė „Siaustinis“
28. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mišrus choras
29. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: JBG lengvosios muzikos orkestras
30. 2023-09-05 13:42 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
31. 2023-09-05 13:37 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo pirmosios šventė
32. 2023-09-05 11:13 Dokumentas atnaujintas: JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu
33. 2023-09-05 09:52 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
34. 2023-09-04 14:30 Dokumentas atnaujintas: Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo prašymai Word
35. 2023-09-04 13:48 Dokumentas atnaujintas: JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu
36. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl 4 priedas, matematika
37. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 4 priedas, anglų kalba
38. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 3 priedas, IV kl., 21-22
39. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 2 priedas, III kl., 21-22
40. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 1 priedas
41. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 7 priedas
42. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 6 priedas
43. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 5 priedas
44. 2023-09-04 11:53 Dokumentas išstrintas: Ugd. pl. 8 priedas
45. 2023-09-04 11:51 Dokumentas išstrintas: Ugdymo plano priedai
46. 2023-09-04 11:10 Dokumentas atnaujintas: Mokamo maitinimo valgiaraštis
47. 2023-09-04 11:09 Dokumentas atnaujintas: Nemokamo maitinimo valgiaraštis
48. 2023-09-04 10:37 Dokumentas išstrintas: Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (patvirtinta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu nr. v-49)
49. 2023-09-04 10:35 Dokumentas išstrintas: Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
50. 2023-09-04 10:35 Dokumentas išstrintas: Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50