Ateitininkų projektas ,, Panevėžio jaunimas kuria ateitį”

Į Panevėžio krašto ateitininkų projektą ,,Panevėžio jaunimas kuria ateitį” jungėsi ir mūsų gimnazijos ateitininkai.  Projektą rėmė Panevėžio miesto savivaldybė, Jaunimo reikalų agentūra prie SADM, Ateitininkų fondas, J.ir A. Čingų fondas, UAB ,,JUDEX”. Gegužės pradžioje vyko paruošiamieji vadovų kursai Krekenavoje, o gegužės 27-29 d. Berčiūnuose įvyko savaitgalio sueiga ,,Tavo žodis yra tiesa” (Jn.17,17). Renginyje dalyvavo virš 80 ateitininkų ne tik iš Panevėžio kuopų, bet ir iš Biržų, Kauno, Ukmergės, Vabalninko. Mūsų gimnazijos ateitininkai dirbo savanoriais organizuodami ir vykdydami šį baigiamąjį projekto etapą. Nors penktadienio popietę stovyklautojų oras nelepino, tačiau įdomi ir turininga vadovų paruošta programa įsuko moksleivius į nuotykių pasaulį. Moksleiviai žaidė kūrybinius ir susipažinimo žaidimus, prie laužo, skambant gitarai, dainavo dainas. Šeštadienį ateitininkai domėjosi  ,,Lietuvos katalikų bažnyčios  kronika”, dalyvavo orientaciniame žaidime ,,Kronikos kelias”, susitiko su skautų organizacijos nariais. Sekmadienis – ilgai laukta ir iškilminga diena, nes šv. Mišiose, kurias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, dešimt moksleivių davė įžodį į JAS ir MAS. Tarp jų ir mūsų gimnazijos moksleivė Goda Mamavičiūtė, ji tapo Moksleivių ateitininkų sąjungos  nare. Po šv. Mišių vyskupas emeritas J.Kauneckas papasakojo apie tai, kaip jis rinko informaciją ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai”. Po iškilmingų pietų vadovai ir stovyklautojai susirinko į atsisveikinimo valandėlę. Atsisveikinimo momentas tarsi atvėrė gilius jausmus, supratimą ir įžvalgas apie stovyklos vertę ir prasmę. 

Autorius:
Irena Bikulčienė, ateitininkų vadovė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos