Informacija apie Comenius daugiašalės partnerystės projektą „Tinka visiems“

 

Projekto veiklos pradžia: 2009 m. rugpjūčio mėn.

Projekto pabaiga: 2011 m. liepos mėn.

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto koordinatoriai: IES „EL BOHIO“, Cartagena, Ispanija.

Projekte dalyvauja 6 Europos šalys: Ispanija, Bulgarija, Lenkija, Prancūzija, Rumunija ir Lietuva.

Projekto koordinatorė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje - anglų kalbos mokytoja metodininkė Loreta Jusienė.

Projekto tinklalapis: www.comenius-elbohio.org

COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas skirtas 1-2 klasių gimnazijos mokinių pilietiškumui ir integracijai į Europos visuomenę ugdyti.

Projekto idėja - suburti jaunus, ambicingus gimnazistus, siekiančius suprasti, kaip žmonės yra susiję vieni su kitais įvairiausiais ryšiais: asmuo-asmuo, asmuo-visuomenė, asmuo-valstybė, asmuo-Europa. Tam reikia, kad kiekvienas iš projekte dalyvaujančių mokinių išsiaiškintų, kaip jis pats suvokia pasaulį ir kaip jis pats veikia jame bei sugeba prisitaikyti besikeičiančioje visuomenėje.

Projektas daugiausia bus vykdomas pamokų metu, stengiantis nedidinti mokinių mokymosi krūvio ir pritaikant temas, kurios jau yra mokymosi programose. Mokytojai, dalyvaujantys projekte, atrinks projekto turinį atitinkančias temas iš pilietiškumo pagrindų, geografijos, istorijos, biologijos, dorinio ugdymo, užsienio ir gimtosios kalbos mokomųjų dalykų programų.

Pagrindinės projekto temos:

 • „Žmogus - kas jis?“;
 • „Europos šalių istoriniai ryšiai“;
 • „Mūsų aplinka. Ko mes stokojame?“;
 • „Ko mums reikia, kad sėkmingai įsitvirtintume darbo rinkoje?“;
 • „Sveikata. Alkoholio ir narkotikų vartojimo priežastys ir pasekmės“;
 • „Mūsų panašumai ir skirtumai“.

Projektinė veikla 2009-2010 m. m.

 • Šalies, miesto, mokyklos pristatymo rengimas (PowerPoint, PhotoStory).
 • Projektinis susitikimas Ispanijoje 2009-11-14/21 (iš JBG vyksta 4 mokytojai ir 2 mokiniai).
 • Projekto logotipo konkursas.
 • Diskusijos ir debatai tema „Europos istoriniai ryšiai“.
 • Pristatymų rengimas šia tema.
 • Skrajučių bei lankstinukų ruošimas.
 • Medžiagos talpinimas mokyklos interneto svetainėje.
 • Projektinis susitikimas Lenkijoje (2010 m. gegužė).
 • Mokyklos projektinės veiklos dienoraščio ruošimas.
 • Tarpinės projekto veiklos ataskaitos pristatymas Nacionalinei agentūrai.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.