Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2024-06-03 08:22:39 72.14 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-03 13:03:32 108.65 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją ir klasių formavimo tvarkos aprašas 2023-01-13 09:32:55 262.5 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2024-01-31 12:12:02 200.74 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-04-15 14:51:46 113.58 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-12 10:01:11 174.63 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 124.34 KB
2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 2022-04-09 14:32:33 8.02 MB
Mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas 2023-12-27 11:08:10 174.03 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2024-05-23 12:31:34 156.78 KB
Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 99.33 KB
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas 118.73 KB
Savirūpos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-25 11:38:35 111.08 KB
JBG_Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa 2022-11-14 11:11:03 179.68 KB
Sveikatos tikrinimų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-09-14 10:46:05 99.63 KB
JBG Aprašas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos 2023-02-03 10:22:29 159.46 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 93.02 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 97.2 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-01-03 13:04:45 120.31 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 97.99 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo prašymai Word 2024-05-23 12:34:05 46 KB
JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu 17.88 KB
Taisyklės
Gimnazijos sporto aikštyno vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 68.63 KB
Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 145.37 KB
Darbo tvarkos taisyklės (dokumentas) 2023-01-05 14:48:46 286.78 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimas į gimnaziją 2024-02-29 17:09:53 475.42 KB
Pareigybės aprašymai
Mokytojo pareigyb. (bendras) 2022-03-28 15:59:12 123.33 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:22 102.37 KB
Elektriko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:37 100.05 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-03-28 16:10:59 99.86 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:15 98.32 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašas 2022-04-09 12:54:57 97.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:45 101.27 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-03-28 16:08:58 97.04 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
JBG 2024 metų veiklos planas 2024-01-31 12:14:25 278.57 KB
Strateginis planas 2023-2027 metams 2023-01-13 11:34:43 210.74 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-10-13 10:50:49 147.02 KB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planai 2023-09-13 13:29:29 427.34 KB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų priedai 2023-11-14 14:23:36 2.2 MB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų pakeitimai 2024-01-03 09:41:28 123.98 KB
Mėnesio veiklos planai
Gegužės mėnesio darbo planas 2024-04-26 09:50:57 2 MB
Birželio mėnesio darbo planas 2024-06-13 11:52:06 180.48 KB
Kiti dokumentai
Klasių vadovai 2024-02-28 13:00:33 85.45 KB
2023 metais įsigytų vadovėlių sąrašas 2024-02-28 13:00:33 70.49 KB
2023 metais įsigytų mokymo priemonių sąrašas 2024-02-28 13:00:33 239.44 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-04-15 14:51:46 113.58 KB
JBG turimų vadovėlių sąrašas 2024-02-28 13:00:33 288.91 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:31 1.67 MB
2021 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:32 1.64 MB
2021 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-03-05 12:15:33 1.68 MB
2020 m. finansinės ataskaitos  2022-03-05 12:15:33 1.11 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m 2022-06-22 15:27:30 9.82 MB
2022m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2022-09-05 17:33:36 1.75 MB
2022m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-09-05 17:37:25 1.69 MB
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022-09-30d. 2023-01-11 15:18:20 206.54 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 23_09_29 728.14 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys_22_09_30 2023-01-11 15:05:04 1.8 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_22_09_30 2023-01-11 15:17:15 721.83 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_23_03_31 144.55 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023_09_30 393.16 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m 2.87 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. 2024-04-18 16:50:52 714.8 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
JBG 2023 metų veiklos ataskaita 2024-01-25 10:08:49 301.75 KB
JBG 2023 metų veiklos ataskaita 127.96 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-03 13:03:32 108.65 KB
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 379.68 KB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-12-05 14:30:32 8.66 MB
UAB "Euroautomatai" prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2023-2024 mokslo metais 1.54 MB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 2023-12-05 14:26:30 7.94 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021 m. 2022-06-22 16:09:41 9.12 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m. I ketvirtis 2022-09-09 12:20:10 357.7 KB
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022-09-30d. 2023-01-11 15:18:20 206.54 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022 m. I pusmetis 2022-09-09 12:21:02 543.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_22_09_30 2023-01-11 15:17:15 721.83 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_23_03_31 144.55 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021 Įsivertinimo ataskaita 2022-04-07 17:04:11 202.81 KB
2020 tėvų apklausa 2022-04-07 17:04:11 372.84 KB
2020 mokinių apklausa 2022-04-07 17:04:11 377.2 KB
2019 tėvų apklausa 2022-04-07 17:04:11 365.36 KB
2019 mokinių apklausa 2022-04-07 17:04:11 370.66 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų planas 2023 2023-02-20 14:35:27 58.65 KB
2022m. atliktų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2023-02-20 14:35:27 548.46 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 2023-02-20 14:35:27 158.57 KB
2021m. atliktų viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2023-02-20 14:35:27 426.07 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-02-20 14:35:27 258.88 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2022-2025 metams įgyvendinimo priemonių planas 2022-03-28 11:48:59 106.55 KB
Gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos 2022-2025 metams programa 2022-03-28 11:47:41 112.27 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 127.2 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-28 13:06:09 315.02 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-03-28 13:11:31 839.49 KB
Mokiniams Atnaujinta Dydis
Gimnazijos sporto aikštyno vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 68.63 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-12 10:01:11 174.63 KB
Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 145.37 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2024-05-23 12:31:34 156.78 KB
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 188.6 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo prašymai Word 2024-05-23 12:34:05 46 KB
Mokinio elektroninis pažymėjimas 2024-05-31 10:16:11 135.56 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Klasių vadovai 2024-02-28 13:00:33 85.45 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Naudingos nuorodos 2023-01-12 09:08:13 32.31 KB
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-09-16 08:50:28 117.84 KB
Bibliotekos fondo apskaitos ir apsaugos tvarkos aprašas 145.26 KB
Nauji leidiniai bibliotekoje 2024-01-24 13:43:59 4.19 MB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-04-15 14:42:28 113.58 KB
JBG Alumni Atnaujinta Dydis
JBG Alumni prašymas dėl autobusų stotelės pavadinimo pakeitimo 2022-05-16 17:09:12 96.93 KB
Juozo Balčikonio gimnazijos ALUMNI klubo iniciatyva 2022-05-16 17:09:13 733.97 KB
Kaip garsiausios Panevėžio gimnazijos absolventai reabilitavo J. Balčikonį 2022-05-16 17:09:13 146.3 KB
Alumni parama gimnazijai 2022-05-16 17:09:14 180.75 KB
Alumni 2015 m. veiklos ataskaita 2022-05-16 17:09:14 1.26 MB
Darbo skelbimai Atnaujinta Dydis
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-10-09 dirbančių mokytojų tvarkaraštis 2023-10-06 13:03:17 434.81 KB
2023-10-10 dirbančių mokytojų tvarkaraštis 433.72 KB
2023-10-11 dirbančių mokytojų tvarkaraštis 2023-10-10 12:42:51 436.86 KB
2023-10-12 dirbančių mokytojų tvarkaraštis 432.24 KB
2023-10-13 dirbančių mokytojų tvarkaraštis 2023-10-12 13:48:13 430.48 KB
Tvarkaraštis 2023-11-22 (Trečiadienis) 430.94 KB
Tvarkaraštis 2023-11-23 (Ketvirtadienis) 432.31 KB
Tvarkaraštis 2023-11-24 (Penktadienis) 428.65 KB