Dalyvavimas mokymuose ,,Įtraukiojo ugdymo metodai, būdai, formos ir įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose"

2024 m. vasario 20 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos pedagogų bei pagalbos mokiniui specialistų komanda dalyvavo TŪM įtraukties ugdymo srities mokymuose ,,Įtraukiojo ugdymo metodai, būdai, formos ir įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose".   

Mokymų lektorė Vitalija Grigaitienė kalbėjo apie ugdymo turinio pritaikymo svarbą, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Akcentavo, kad  mokytojo vaidmuo ugdomoje įstaigoje tampa vis svarbesnis ir reikšmingesnis. Įsigaliojus švietimo įstatymo pasikeitimams nuo 2024 metų rugsėjo mėnesio, mokytojui teks vis daugiau atsakomybės dirbant su specialiųjų poreikių vaikais bendrojo ugdymo klasėse ir už jų ribų. Artėjant įtraukiojo ugdymo pokyčiui, svarbu bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams prisiminti, suprasti, išmokti, taikyti įvairius darbo metodus, formas ir būdus, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bendrojo ugdymo klasėse ir už jos ribų.

Autorius:
Vilma Dailidonienė

Nuotraukos:
Vilma Dailidonienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos