Mokytoja dalyvavo Erasmus + projekte „Include Me!“

Mokymuose, skirtuose asmenims, dirbantiems su jaunimu, aptarėme „Erasmus+ “programų teikiamą naudą, galimybes, kūrėme planus ateities projektams, dalyvavome įvairiose grupinėse veiklose, diskutavome apie skirtingoms tautoms būdingus stereotipus, kultūrinius skirtumus ir bendrumus, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, išvaizdos, neįgalumo, etninės priklausomybės bei kitų priežasčių. Visos šios temos buvo analizuojamos per socialinės medijos prizmę. Kartu su dar 43 projekto dalyviais iš Bulgarijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos ir Rumunijos taip pat dalyvavome „Pasaulio moterų forume“ (Global Women Forum – Bridging Europe and the Arab World): ne tik išklausėme įkvepiančių moterų karjeros ir verslo sėkmės istorijų bei diskusijų vis dar egzistuojančios vyrų ir moterų nelygybės tema, bet ir gavome progą užduoti mums rūpimus klausimus.

Pagrindinis projekto tikslas - supažindinti ir paskatinti jaunimo darbuotojus naudoti socialines medijas kovojant prieš diskriminaciją, įgalinti juos atpažinti stereotipų įtaką, susidarymo priežastis ir tai, kas slypi po reakcijomis į socialines problemas ar kitas kultūras. Visi projekto dalyviai gavo „Youthpass“ - patirtį programos „Erasmus+“ jaunimo srityje įrodantį pažymėjimą.

Projekto metu buvo skatinamas tarpkultūrinis dialogas, socialinė įtrauktis ir solidarumas bei jaunų žmonių dalyvavimas demokratiniame Europos gyvenime. Kursas buvo grindžiamas patyriminiu mokymusi, skiriant laiko refleksijai. Naudoti metodai: individualus darbas, darbas porose, organizacinis darbas, darbas mišriose grupėse, lauko veikla, interviu, debatai, diskusija akvariume, filmų kūrimas ir kt. Dalyvaudami projekte jaunimo darbuotojai tobulino savo darbo su jaunimu ir IT kompetencijas. Kovodami su diskriminacija, jie ir toliau prisidės kuriant socialiai įtraukias bendruomenes savo šalyse, įstaigose ir internetu.

Autorius:
Loreta Jusienė

Nuotraukos:
Loreta Jusienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos