Mokytojai tobulinsis kursuose

Loreta Jusienė, projekto koordinatorė 

Socialinis emocinis ugdymas mokykloje yra viena svarbiausių ir veiksmingiausių geros mokinių psichikos sveikatos užtikrinimo priemonių, siejančių mokinio įgytas akademines žinias su sėkme mokykloje ir bendruomenėje. Pagrindinis Juozo Balčikonio gimnazijos poreikis siekiant įgyvendinti strateginio plano uždavinius – sutrumpinti mokinių adaptacinį periodą naujoje ugdymo(si) aplinkoje. Sėkminga adaptacija gimnazijoje lemia mokinių motyvaciją ir aukštesnius mokymosi rezultatus. Gimnazijos pedagogų komanda šį mėnesį įsijungė į LOINS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ mokymus. Norėdama įtraukti kuo daugiau gimnazijos pedagogų į socialinio emocinio ugdymo (SEU) mokymus ir susipažinti su kitų šalių praktika, pasidalinti savąja patirtimi, gimnazija teikė paraišką Erasmus+KA1 Bendrojo ugdymo mobilumo tikslais projektui „Socialinių emocinių įgūdžių tobulinimas siekiant naujų mokinių adaptacijos sėkmės“ įgyvendinti. Įvertinusi projekto aktualumą ir paraiškos kokybę, „Erasmus+” programa skyrė dotaciją. Projekto veiklos, prasidėjusios 2019 metų birželio 1d., suplanuotos dvejiems metams.

Projekte numatyta 14 mobilumų mokymosi tikslais. Pagrindinis projekto tikslas – gerinti gimnazijos mikroklimatą tobulinant mokinių ir mokytojų emocinį raštingumą bei įsisavinti inovatyvius, į mokinį orientuotus, jų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą ugdančius metodus. Pagal nustatytas tobulintinas sritis buvo pasirinkti kursai, į kuriuos vyks po du pedagogus:

 1. „Stimulating Creativity and Innovation/ Future Classroom Methodology of Teaching“ kursai  padės mokytojams nuodugniai suprasti emocinį intelektą ir taikyti jį sau: suvokti, nuo ko priklauso santykiai su savimi ir kitais žmonėmis (kolegomis, tėvais, mokiniais). Emocinis intelektas, gera savijauta yra didžiausias mokymosi įkvėpimas, skatinantis motyvaciją. Kursų metu bus galimybė aplankyti mokyklas, kuriose įdiegta STEAM sistema.
 2. „Stress management and Preventing Burnout“ kursai. Mokytojai, vykstantys į šiuos kursus, turės galimybę išmokti atpažinti dirgiklius, sukeliančius stresą, sužinos, kaip stresas lemia mokymą ir mokymąsi, kaip valdyti stresą ir išvengti išsekimo. Taip pat įgis žinių, kaip padėti mokiniams valdyti stresą, didinti savivertę, suvokti save ir kitus, pozityviai mąstyti.
 3.  „Teaching Character: Positive Psychology for Every Teacher“ kursuose mokytojai bus supažindinti su PERMA modeliu. PERMA yra pagrindiniai motyvatoriai: P (positive emotions) – pozityvios emocijos, E (engagement) – įtraukimas į veiklą, R (relationships) – santykiai, M (meaning) - reikšmė, A (accomplishment) – pasiekimai, užbaigtumas. Mokytojai mokysis, kaip skatinti šiuos 5 motyvatorius, kurie turi įtakos socialiniam emociniam intelektui. Kursai parodys, kaip įkvepiantis mokytojas gali atskleisti mokinio stiprybes, motyvaciją, lankstumą, koncentraciją, susidomėjimą mokomuoju dalyku.
 4. „Stress and Conflict management: the way to resilience and satisfaction“ kursų tikslas – patobulinti gebėjimus, kaip apsisaugoti nuo streso, valdyti su darbu susijusį stresą. Mokytojai, mokyklos administracija bus supažindinti ir gebės taikyti streso valdymo įrankius tam tikrose kasdienėse situacijose (pvz., tėvų ir mokytojų, kolegų santykiuose), kaip išlikti ramiam susidūrus su nedisciplinuotu mokiniu, agresyviais tėvais, arogantiškais kolegomis, kaip padėti mokiniui, atsidūrusiam stresinėje situacijoje. Kursų dalyviai taip pat aiškinsis, kas yra pozityvus stresas. Augant technologijų integracijai mokymo(si) procese, mokytojai bus supažindinti su OER ir integracija į mišrų mokymą (blended learning).)
 5. „Erasmus+: Emotional Intelligence: identity, harness & manage emotions“ kursai. Mokytojai, vyksiantys į šiuos kursus, sužinos, kaip identifikuoti, valdyti emocijas, įgis žinių apie 10 pagrindinių principų, kaip įdiegti SEU į mokymo procesą. Juose bus kalbama apie klausymosi ir komunikacijos svarbą, kad siekdama išspręsti iškilusius sunkumus mokykla turi veikti kaip sutelkta bendruomenė, kad mokyklos ir tėvų bei vaikų santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba ir bendradarbiavimu.
 6. „Methodology Revisited, Revitalised and Reenergised – Language Teaching Methodology“ kursuose mokytojai susipažins su metodais, kurie kuria dinamišką ir mokymąsi skatinančią aplinką kalbų pamokose, turės galimybę pritaikyti žinias praktikoje, aptars socialinio ugdymo įtaką mokymosi rezultatams, keisis pedagogine informacija daugiakultūriniame kontekste.
 7. „How Soft Skills and Emotions are Directly Linked to Success“. „Minkštosios” kompetencijos (Soft skills) yra vertybinės nuostatos, gebėjimai, įgūdžiai, padedantys pažinti ir valdyti savo emocijas, būti empatiškiems, kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius. Šių kursų metu bus tobulinamos šios kompetencijos. Pedagogams bus pristatytos priemonės, kurios padės vystyti mokinių emocinį intelektą. Dalyviai tobulins konfliktų valdymo, viešo kalbėjimo, anglų kalbos įgūdžius.

Dalyvavimas KA1 kvalifikacijos tobulimo kursuose užsienyje gimnazijos mokytojams padės ugdyti savo ir mokinių socialinį emocinį intelektą. Pedagogai išmoks jį taikyti įvairiose ugdymo srityse, įsisavins naujus metodus ir pasidalins patirtimi su kolegomis. Sklandų ir sėkmingą projekto valdymą, dalyvių atranką, pasiruošimą mobilumams bei pagalbą mobilumų metu, projekto rezultatų sklaidą padės įgyvendinti sukurta projekto darbo grupė.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.