Fizinio ugdymo forumas

Gruodžio 1 d. gimnazijoje vyko Fizinio ugdymo forumas 2023 „Atnaujintas ugdymo turinys: praktinės žinutės mokytojams“ (pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Fizinis raštingumas: teorija ir praktika mokykliniame fiziniame ugdyme“, Nr. 213002709)
Forume dalyvavo apie 130 dalyvių. Į forumą atvyko Justinas Kinderis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas sporto politikos klausimais, Mindaugas Požėla, Nacionalinės švietimo agentūros specialistas, kuruojantis fizinį ugdymą, Asta Kriaučiūnaitė, Nacionalinės sporto agentūros, fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė, Izolda Pakalnienė, Panevėžio švietimo skyriaus vyresnioji specialistė. Dalyvius sveikino gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas.
Forumo tikslas – perteikti atnaujinto turinio programos dalis praktinėmis užduotimis ,,Judėjimo įgūdžių plėtojimas, savikontrolė ir įsivertinimas” (A) dalis; ,,Fizinių ypatybių lavinimas ir sveikatingumo plėtojimas” (B) dalis ir ,,Sporto ir sveikatos vertybinių nuostatų ugdymas ir raiška” (C) dalis.
Mokytojai aktyviai dalyvavo atlikdami praktines užduotis, diskutavo, teikė siūlymus apie atnaujintų programų praktines įgyvendinimo galimybes, pamokos struktūrą.

Jolanta Lelytė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos