Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius  Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
        2021 m. 4 ketvirtis 2020 m.
1 Bibliotekininkas 1.00 1 * *
2 Bibliotekos vedėjas 1.00 1 * *
3 Budėtojas 1.75 5 642,00 720,56
4 Buhalteris-saskaitininkas 0.75 1 * *
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2.00 2 2465,97 2251,14
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administracijos reikalams 1.00 1 * *
7 Direktorius  1.00 1 * *
8 Elektrikas 0.50 1 * *
9 Kiemsargis 1.50 2 642,00 624,09
10 Kompiuterių priežiūros inžinierius 1.00 1 * *
11 Kopijuotojas 1.00 1 * *
12 Laborantas 1.00 1 * *
13 Meno vadovas 0.50 1 * *
14 Mokytojas 1.87 3 869,44 744,18
15 Mokytojas ekspertas 5.59 5 2168,10 1852,80
16 Mokytojas metodininkas 42.11 48 1561,38 1289,82
17 Pastatų priežiūros darbininkas 1.00 2 672,00 620,30
18 Profesijos patarėjas 0.25 1 * *
19 Psichologas 1.00 2 1647,78 1414,01
20 Raštinės administratorius 1.00 1 * *
21 Rūbininkas 2.00 2 657,00 615,16
22 Socialinis pedagogas 1.25 1 * *
23 Tarnybinių patalpų valytojas 6.75 8 657,56 616,55
24 Vyriausias buhalteris 1.00 1 * *
25 Vyresnysis mokytojas 3.45 6 1152,18 1004,31

* Neskelbiama.                
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.                
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50