Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

 

 

 

2022 m. III ketvirtis

2021 m.

 1.  

Bibliotekininkas

0,75

1

*

*

 1.  

Bibliotekos vedėjas

1,00

1

*

*

 1.  

Budėtojas

2,00

5

614,45

629,10

 1.  

Buhalteris- sąskaitininkas

0,75

1

*

*

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3,00

3

2518,22

2258,10

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

1,00

1

*

*

 1.  

Direktorius

1,00

1

*

*

 1.  

Elektrikas

0,50

1

*

*

 1.  

Karjeros specialistas

1,00

2

1339,89

652,08

 1.  

Kiemsargis

1,50

2

707,07

666,96

 1.  

Kompiuterių priežiūros inžinierius

1,00

1

*

*

 1.  

Kopijuotojas

1,00

1

*

*

 1.  

Laborantas

1,00

1

*

*

 1.  

Meno vadovas

0,50

1

*

*

 1.  

Mokytojas

1,90

3

1429,82

1284,90

 1.  

Mokytojas ekspertas

6,33

6

2186,29

1909,93

 1.  

Mokytojas metodininkas

40,00

46

1682,77

1528,13

 1.  

Pastatų priežiūros darbininkas

1,00

2

704,23

673,76

 1.  

Psichologas

1,00

2

1685,11

1466,53

 1.  

Raštinės administratorius

1,00

1

*

*

 1.  

Rūbininkas

1,00

2

1053,25

648,98

 1.  

Socialinis pedagogas

1,15

1

*

*

 1.  

Valytojas

8,00

12

700,26

651,34

 1.  

Vyriausias buhalteris

1,00

1

*

*

 1.  

Vyresnysis mokytojas

6,83

10

1566,58

1648,51

* Neskelbiama.                
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.                
 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50