Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

1.

Ginta Arsabienė

Chemijos vyresnioji mokytoja
Biologijos mokytoja

IIa

2.

Jūratė Baltakienė

Istorijos mokytoja metodininkė

IIIa

3.

Dalia Baltrišiūnienė

Matematikos mokytoja metodininkė

IIb

4.

Rima Batakienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

5.

Irena Bikulčienė

Tikybos vyresnioji mokytoja
Neformaliojo ugdymo mokytoja

 

6.

Algimantas Brazdžiūnas

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

 

7.

Kęstutis Bražinskas

Geografijos mokytojas metodininkas

 

8.

Renata Burbaitė

Informacinių technologijų mokytoja ekspertė

 

9.

Gitana Čerkienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

 

10.

Violeta Devindonienė

Geografijos mokytoja metodininkė

IIIb

11.

Birutė Diržytė

Matematikos vyresnioji mokytoja,
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

IVb

12.

Raimonda Dunauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

13.

Vaida Garliauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

IIId

14.

Asta Gildutienė

Rusų kalbos mokytoja

 

15.

Nida Glinskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

IVa

16.

Gintaras Grigas

Dailės mokytojas metodininkas, braižybos mokytojas

 

17.

Jelena Grobova

Muzikos mokytoja metodininkė

Ia

18.

Violeta Gudaitė

Biologijos mokytoja metodininkė

 

19.

Virginija Ivanauskaitė

Biologijos mokytoja ekspertė

 

20.

Melda Jačauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

21.

Jūratė Jakubaitienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

IIIc

22.

Meilutė Jakutienė

Matematikos mokytoja metodininkė

IVc

23.

Jolanta Jurevičiūtė

Fizikos mokytoja metodininkė

 

24.

Loreta Jusienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Ib

25.

Gintvilė Juzulėnienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Ic

26.

Vida Kerbedienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

27.

Ingrida Klikūnienė

Kūno kultūros mokyt. metodininkė

 

28.

Algimantas Kolinis

Istorijos mokytojas metodininkas

IIIe

29.

Nijolė Koženiauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

30.

Ilona Krasnauskienė

Chemijos mokytoja metodininkė

 

31.

Virginija Krasauskienė

Tikybos mokytoja

Id

32.

Jūratė Lazdauskaitė- Bagdonavičienė

Technologijų mokytoja metodininkė

 

33.

Jolanta Lelytė

Kūno kultūros mokytoja ekspertė
Psichologijos mokytoja

IVf

34.

Violeta Mackuvienė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

 

35.

Violeta Meškelytė

Matematikos mokytoja metodininkė

Ie

36.

Rita Miknevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

IIIf

37.

Egidijus Miknevičius

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

IVe

38.

Daina Misevičienė

Biologijos vyresnioji mokytoja

 

39.

Kristina Nainienė

Choreografijos mokytoja ekspertė

 

40.

Asta Paliokienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

41.

Rasa Paukštytė

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

 

42.

Lina Paužuolienė

Dailės mokytoja metodininkė

IIc

43.

Kęstutis Plančiūnas

Pučiamųjų instrumentų mokytojas metodininkas

 

44.

Daina Rasalskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

45.

Violeta Rimaitė

Chemijos mokytoja metodininkė

 

46.

Auksė Sereikienė

Istorijos mokytoja metodininkė

IId

47.

Rita Stonienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

If

48.

Lilija Svalbonienė

Etikos vyresnioji mokytoja
Teatro vyresnioji mokytoja

IIe

49.

Virgina Šakėnienė

Etikos mokytoja ekspertė

 

50.

Danutė Šulcienė

Istorijos mokytoja metodininkė

IIf

51.

Erika Tumėnaitė

Matematikos mokytoja ekspertė

 

52.

Dalia Tumonytė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

53.

Irma Tvarijonienė

Fizikos mokytoja metodininkė

 
54. Lina Valikonienė  Rusų kalbos vyresnioji mokytoja  

55.

Gitana Žilinskienė

Informatikos mokytoja metodininkė
Matematikos vyresnioji mokytoja

IVd

56.

Ona Žiukienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.00 – 10.45
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50