Biblioteka

  JBG Biblioteka Facebook paskyra

Balio Sruogos bibliotekoje-skaitykloje dirba

Giedrė Tylienė Bibliotekos vedėja

109 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas gtyliene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Sigita Matuzevičienė Bibliotekininkė

109 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.30 – 17.00

12.30 – 13.00

Antradienis

8.30 – 17.00

12.30 – 13.00

Trečiadienis

8.30 – 17.00

12.30 – 13.00

Ketvirtadienis

8.30 – 17.00

12.30 – 13.00

Penktadienis

8.30 – 17.00

12.30 – 13.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Juozo Balčikonio gimnazijos biblioteka

Nėra žinoma, kada įkurta gimnazijos biblioteka, tačiau iš 1779 metais pijorų vienuolyno inventoriaus aprašo matyti, kad mokykla tuo metu turėjo nemažą biblioteką, kurioje buvo 552 knygos lenkų, lotynų ir prancūzų kalbomis. Iš jų 73 – religinio turinio, 27 – filosofijos, 21 – politikos, 75 – istorijos, 4 – geografijos ir kt.

2022 metų sausio 1d. duomenimis,  bibliotekos fondą sudaro 19526 egz. programinių, grožinių, metodinių bei informacinių leidinių, 332 egz. elektroninių dokumentų įvairiose skaitmeninėse laikmenose. Bibliotekoje ir skaitykloje yra 17 kompiuterizuotų darbo vietų, įrengta  atskira kompiuterizuota skaitykla mokytojams. Skaityklose veikia 3 spausdinimo ir 2 kopijavimo aparatai. Bibliotekoje rengiamos teminės,  literatūrinės parodos, skirtos įvairioms valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams, skaitykloje eksponuojami gimnazistų kūrybiniai darbai, vyksta literatūrinės popietės, susitikimai. 

Bibliotekoje įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų informacinė programa MOBIS.  Nuo 2013 m. sausio mėn.  pradėtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas. 2020 m. biblioteka atsinaujino: atliktas patalpų remontas, pastatytos naujos lentynos, performuotas   bibliotekos fondas, kuris yra atviras ir prieinamas visiems gimnazijos bendruomenės nariams. 

2021 m. lapkričio 19 d. gimnazijos bibliotekai ir skaityklai suteiktas rašytojo Balio Sruogos vardas.

Paskutinė mėnesio darbo diena - sanitarinė diena. Lankytojai neaptarnaujami.

Bibliotekos aplinka

Resursai

 • Mokomosios programos

  Eil. Nr.

  Autorius, pavadinimas

  1.

  PI MKP. „Music Ace 2".

  2.

  CD-Box. „Užsienio klasikinio meno enciklopedija“.

  3.

  CD-Box. „Klasikinės muzikos enciklopedija“.

  4.

  Testų kūrimo ir vykdymo programa „IS Infotestas“.

  5.

  Enciklopedija „ENCARTA 2002“( standart).

  6.

  LKKS V. 3.0 Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas.

  7.

  Kompiuterinis anglų kalbos mokymosi kursas (1 komplektas: knygelė + 9 CD)    (2 vnt.).

  8.

  Kompiuterinis anglų kalbos mokymosi kursas (1 komplektas: knygelė + 9 CD)       (2 vnt.).

  9.

  Modeliavimo konstravimas „Crocodile Technology“.

  10.

  Modeliavimo konstravimas „Crocodile Chemistry“.

  11.

  Ars 2 (mokomoji dailės programa) CD.

  12.

  Lietuvių kalbos bendrinė tartis.

  13.

  Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje.

  14.

  Įdomioji Lietuvos istorija 1.

  15.

  Įdomioji Lietuvos istorija 2.

  16.

  Matematika 9 su Dinamine geometrija + CD.

  17.

  Matematika 10 su dinamine geometrija (2 vnt.).

  18.

  Matematika 10 su dinamine geometrija (2 vnt.).

  19.

  Kengūra 2002.

  20.

  Kengūra 2002.

  21.

  Modeliavimo programa Model Builder.

  22.

  Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas + CD.

  23.

  Tekstų rengyklė ABIWORD (mok. komp. priemonė) .

  24.

  OpenOffice.org (Lokalizuotas raštinės atvirtųjų programų rinkinys).

  25.

  Matematika. Į pagalbą abiturientui. 1999-2006.

  26.

  Istorija. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

  27.

  Fizika. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

  28.

  Biologija. Į pagalbą abiturientui. 2000-2006.

  29.

  Matematika. Į pagalbą abiturientui. 1999-2006.

  30.

  Informacinės technologijos. Į pagalbą abiturientui.

  31.

  Photoshop CS2 (295,00 Lt).

  32.

  Crocodile ICT (1227,20 Lt).

  33.

  Shakespeare Works! (401,20 Lt).

  34.

  Lietuva iki Mindaugo.

  35.

  Lietuva iki Mindaugo.

  36.

  Lietuva iki Mindaugo.

  37.

  Gimtoji istorija 7 – 12 klasės.

  38.

  Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

  39.

  Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

  40.

  Gimtoji istorija (7 – 12 kl.) CD.

  41.

  Gimtoji istorija 2 (nuo 7 iki 12 klasės) CD.

  42.

  PI MKP. „Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės" 3 leidimas (2 kompaktai). 3 egz.

  43.

  Kompiuterinė mokomoji Lietuvos istorijos priemonė „Istorijos laboratorija“ CD.

  44.

  PI MKP. Integruotas istorijos kursas „Lietuva ir pasaulis" 12 kl. CD 3 egz.

  45.

  „Žodis po žodžio“. Lietuvių kalbos pratimai. (Leksika. Kalbos kultūra.).

  46.

  „Žodis po žodžio“. Lietuvių kalbos pratimai. (Leksika. Kalbos kultūra.).

  47.

  Lietuvių tautosaka.

  48.

  Lietuvių tautosaka.

  49.

  D.Atkočiūnaitė ir kt. Lietuvių tarmės. I dalis. Vadovas + CD.

  50.

  Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference.

  51.

  Microsoft Office 2003. ECDL pamokos (30 Lt).

  52.

  Mok.anglų-lietuvių kalbų žodynas Password (71,90 Lt).

  53.

  „Komenskio Logo“ 2 vnt. (15-I, 15-II.).

  54.

  Dinaminė geometrija 3 vnt. 16-II, 16-III).

  55.

  „Pasaulio geografinės zonos
  “ ir „Bendrosios geografijos“ CD. 2 vnt. (17-I, 17-II).

  56.

  Kompiuterinis tarptautinių žodžių žodynas “Interleksis” CD.

  57.

  Lietuvių-rusų ir rusų-lietuvių kalbų žodynas CD.

  58.

  Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo testas + СD.

  59.

  Encyclopedia Britannica 2003 Ready Reference.

  60.

  eTrustTMAntivirus OEM Edition for Windows (5 vnt.) 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23,5. Programinė įranga.

  61.

  Microsoft Office XP Professional (1 komplektas: 3CD).

  62.

  Dabartinės lietuvių kalbos žodynas CD.

  63.

  PI MKP. „Salon krasoty II".

  64.

  PI MKP. „Ot pluga do lazera".

  65.

  PI MKP. „Internetine konstruktyvaus mokymo ir mokymosi sistema".

  66.

  Учите английский.

  67.

  PI MKP. „Talk Now" (priemonė mokytis anglų kalbos).

  68.

  PI MKP. Kompiuterinis lietuvių kalbos žinynas.

  69.

  Šag za šagom 5.

  70.

  Sowieso CDs 3 A zum Kursbuch.

  71.

  Architektūros šedevrai.

  72.

  Prancūzų – lietuvių kalbų žodynas moksleiviams.

  73.

  Prancūzų – lietuvių kalbų žodynas moksleiviams.

  74.

  Lietuvos knygos veikėjai. Biografijų žodynas.

  75.

  Užsienio klasikinio meno enciklopedija.

  76.

  Enciklopedija stran mira.

  77.

  Kūryba ir tradicijos (geometriniai lietuvių audinių raštai) CD.

  78.

  Lietuvių etninės kultūros vertybės.

  79.

  Lietuvių etninės kultūros vertybės.

 • Muzika (CD)

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  1.

  Lietuvos himnas „Tautiška giesmė“.

  2.

  Lietuvos valstybės himnas.

  3.

  Europos himnas.

  4.

  Opera Arias Vol.2.

  5.

  Prokofjew Peter and the Wolf / Symphony No.3.

  6.

  Dvorak Ravel  Piano Concertos.

  7.

  Wiener Volkskoper (pas mokyt. R. Mingailienę).

  8.

  Wiener Volksoper.

  9.

  Joseph Haydn.

  10.

  Suupė Rossini, Adam, Mozart, Nicolai, Strauss.

  11.

  Chopin (pas mokyt. R. Mingailienę).

  12.

  Granados Goyescas.

  13.

  Chopin (pas mokyt. R. Mingailienę).

  14.

  Brahms Hungarian Dances.

  15.

  Corelli Concerti grossi op.6.

  16.

  Grieg Aus Holbergs Zeit.

  17.

  Mendelsonas.

  18.

  Užmiršta Rumšiškių melodija.

  19.

  Mušamųjų instrumentų šou GERAS, JBG būgnininkų ansamblis.

  20.

  Sigutė Trimakaitė. Sopranas.

  21.

  E. Balčytis Muzika X kl.

  22.

  E. Balčytis Muzika IX kl.

  23.

  E. Balčytis Muzika VIII kl.

  24.

  Karaokė – 1. Dainos.

  25. 

  Karaokė – 1. Muzika.

  26.

  Super Instrumental  Vol. 1.

  27.

  Super Classics Hits CD 1 d.

  28.

  Super Classics Hits CD 2 d.

  29.

  Instrumental collection.

  30.

  The christmas album (Kalėdinės giesmės).

  31.

  Maximum X-MAS power (Kalėdinės giesmės).

  32.

  Skrendančios Kalėdos.

  33.

  „Už laisvę, tėvynę ir tave“. Gražiausios partizanų dainos. Natos, žodžiai, nuotraukos.

  34.

  Lietuvos partizanų dainos. Kupolė.

  35.

  Senieji Lietuvos vargonai.

  36.

  Skriaudžių kanklės.

  37.

  Muzikos garsai.

  38.

  Best of meditation & relaxation.

  39.

  Dainuojame gimnaziją 2006 m.

   

Dokumentai

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių apskaitos ir išdavimo tvarkos aprašas 2022-04-05 16:49:03 149.78 KB
DVD įrašų sąrašas 2022-04-05 17:38:17 160.33 KB
Nauji leidiniai bibliotekoje 18.3 KB
Naudingos nuorodos 2022-10-04 12:44:20 52.87 KB
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės 2022-09-16 08:50:28 117.84 KB
Bibliotekos fondo apskaitos ir apsaugos tvarkos aprašas 145.26 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50