Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-06-28 10:14:07 160.21 KB
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (patvirtinta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu nr. v-49) 2022-04-01 09:36:52 159.05 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-03 13:03:32 108.65 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją ir klasių formavimo tvarkos aprašas 2023-01-13 09:32:55 262.5 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-01-12 10:00:36 243.95 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2022-04-09 14:32:33 201 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-12 10:01:11 174.63 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 124.34 KB
2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 2022-04-09 14:32:33 8.02 MB
Mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 118 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-01-12 10:02:40 252.49 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2023-01-12 10:02:57 124.58 KB
Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 99.33 KB
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas 118.73 KB
Savirūpos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-25 11:38:35 111.08 KB
JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu 2022-10-25 11:38:32 40.16 KB
JBG_Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa 2022-11-14 11:11:03 179.68 KB
Sveikatos tikrinimų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-09-14 10:46:05 99.63 KB
JBG Aprašas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos 2023-02-03 10:22:29 159.46 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 93.02 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 97.2 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-01-03 13:04:45 120.31 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 97.99 KB
Taisyklės
Gimnazijos sporto aikštyno vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 68.63 KB
Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 145.37 KB
Darbo tvarkos taisyklės (dokumentas) 2023-01-05 14:48:46 286.78 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimas į gimnaziją 2023-02-02 09:51:41 105.77 KB
Pareigybės aprašymai
Mokytojo pareigyb. (bendras) 2022-03-28 15:59:12 123.33 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:22 102.37 KB
Elektriko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:37 100.05 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-03-28 16:10:59 99.86 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:15 98.32 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašas 2022-04-09 12:54:57 97.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:45 101.27 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-03-28 16:08:58 97.04 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.05 – 09.50
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50