Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022-06-28 10:14:07 160.21 KB
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (patvirtinta Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu nr. v-49) 2022-04-01 09:36:52 159.05 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 107.71 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją ir klasių formatavimo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 262.5 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 243.95 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2022-04-09 14:32:33 201 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 174.63 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 124.34 KB
2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 2022-04-09 14:32:33 8.02 MB
Mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 118 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2022-2023 m. m. 2022-04-21 11:22:16 426.07 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-08-29 14:11:30 252.49 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 124.58 KB
Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 99.33 KB
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas 118.73 KB
JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu 2022-09-08 14:39:48 33.47 KB
Sveikatos tikrinimų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-09-14 10:46:05 99.63 KB
Taisyklės
Gimnazijos sporto aikštyno vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 68.63 KB
Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės 2022-03-05 10:45:40 145.37 KB
Darbo tvarkos taisyklės 16.98 KB
Mokinių pareigos 16.57 KB
Mokytojų pareigos 16.96 KB
Darbo tvarkos taisyklės (dokumentas) 288.75 KB
Pareigybės aprašymai
Mokytojo pareigyb. (bendras) 2022-03-28 15:59:12 123.33 KB
Budėtojo pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:22 102.37 KB
Elektriko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:06:37 100.05 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2022-03-28 16:10:59 99.86 KB
Kopijuotojo pareigybės aprašas 2022-03-28 16:07:59 108.95 KB
Laboranto pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:15 98.32 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašas 2022-04-09 12:54:57 97.7 KB
Rūbininko pareigybės aprašas 2022-03-28 16:08:45 101.27 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-03-28 16:08:58 97.04 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50