Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologėmis gimnazijoje dirba

Vilma Skibiniauskaitė Psichologė

204 a kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

 

Antradienis

14.00 – 18.00

Trečiadienis

14.00 – 18.00

Ketvirtadienis

14.00 – 17.00
Penktadienis  

Kontaktai Telefonas 045454386

El. paštas vilmaskib@gmail.com
El. paštas Rašyti

Dovilė Šukienė Psichologė

204 a kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

14.15 – 16.00

Antradienis

9.00 – 11.30

Trečiadienis

9.00 – 11.30

Ketvirtadienis

      –

Penktadienis 10.00 – 12.00
12.30 – 15.00

Kontaktai Telefonas 045454386

El. paštas Rašyti

Dėl individualių susitikimų laiko suderinimo galite kreiptis ir elektroniniu paštu bei TAMO.

Gimnazijos psichologių paslaugos

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių sunkumų sprendimo klausimais;
 • Turimų galimybių ribose įvertina mokinio galias ir sunkumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus,  jei yra tikslinga, atlieka ypatingų gabumų atpažinimo procedūras;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti, esant būtinybei nukreipia klientus pas reikiamus specialistus;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių sunkumų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
 • Atlieka gimnazijos bendruomenei  aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir laikmečio aktualijas;
 • Bendradarbiauja su mokytoju,  socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant optimalius ugdymo tikslų bei uždavinių siekimo būdus.
 • Šviečia  gimnazijos bendruomenę amžiaus tarpsnių,  raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.05 – 15.50
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki naujų mokslo metų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.