Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
JBG 2023 metų veiklos planas 2023-01-26 17:05:12 296.1 KB
Strateginis planas 2023-2027 metams 2023-01-13 11:34:43 210.74 KB
Gimnazijos direktoriaus veiklos ataskaita 2022 m. 2023-02-07 12:34:59 225.62 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-10-13 10:50:49 147.02 KB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planai 2023-09-13 13:29:29 427.34 KB
2023–2024 ir 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų gimnazijos ugdymo planų priedai 2023-11-14 14:23:36 2.2 MB
Mėnesio veiklos planai
Lapkričio mėnesio darbo planas 2023-10-27 11:16:08 1.76 MB
Gruodžio mėnesio darbo planas 2023-11-29 11:28:11 1.9 MB
Kiti dokumentai
Klasių vadovai 2023-08-31 16:12:57 85.45 KB
2022 metais įsigytų vadovėlių sąrašas 2023-02-15 15:46:05 109.66 KB
2021 metais įsigytų mokymo priemonių sąrašas 2022-09-30 15:15:11 152 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 118.21 KB
2022 metais įsigytų mokymo priemonių sąrašas 2023-03-02 10:32:30 250.5 KB
JBG turimų vadovėlių sąrašas 2023-06-30 14:28:12 288.91 KB

Atnaujinta: 2023-01-31