ERASMUS+ KA1 programos projektas „Gabių mokinių ugdymo sistemos gimnazijoje tobulinimas“

Juozo Balčikonio gimnazijos mokytojai, ugdydami mokinius, kasmet pasiekia puikių rezultatų. Sėkmę lemia tai, kad pedagogai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose profesinį tobulėjimą skatinančiuose renginiuose.

Gimnazijos parengtas mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Gabių mokinių ugdymo sistemos gimnazijoje tobulinimas“ laimėjo daugiau kaip 36 tūkstančių eurų ES programos „Erasmus+“ finansavimą. Per dvejus projekto metus mokytojai tobulinsis įvairiose Europos šalyse, pirmieji kursai vyks 2014 m. spalio mėnesį Suomijos bei Estijos mokyklose.

Gabių mokinių ugdymas – vienas iš Juozo Balčikonio gimnazijos prioritetų. Ši nuostata užfiksuota ir gimnazijos 2014-2016 metų strateginiame plane, kuriame keliamas tikslas gerinti ugdymo kokybę, efektyvinti darbą pamokoje, siekiant atpažinti gabius ir talentingus mokinius jau pirmoje gimnazijos klasėje, patenkinti jų poreikius. Tikimasi, kad dalyvavimas ES programos „Erasmus+“ finansuojamame projekte padės gimnazijai siekti šio tikslo. Projekto dalyviai susipažins su aukštesniųjų gebėjimų – interpretavimo, integravimo, įvertinimo – lavinimu Suomijoje ir Estijoje, kurių Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) rezultatai šiose srityse yra labai aukšti, išmoks taikyti aktyvius ir inovatyvius mokymo metodus, įvairias mokymo strategijas, plėtojančias mokinių kritinį mąstymą, sugebėjimą spręsti problemas. Be to, projekto dalyviai įgytą patirtį skleis savo gimnazijoje: su inovatyviais mokymo metodais supažindins kitus mokytojus, dalyvaus tobulinant gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemą mokykloje. Numatoma, kad į gimnazijos bendruomenės veiklą bus labiau integruojami mokinių tėvai, jų patirtis panaudojama gabiems mokiniams atpažinti, ugdyti ir nukreipti tinkama linkme, renkantis tolesnį studijų kelią.

Dalyvavimas „Erasmus+“ programoje – tai galimybė kurti šiuolaikišką, inovatyvią mokyklą.

Projekto veiklos pradžia: 2014 m. rugpjūčio 20 d.

Projekto veiklos pabaiga 2016 m. rugpjūčio 19 d.

Projektas finansuojamas pagal ERASMUS+ KA1 programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Jam vykdyti skirta 36.248 EUR.

Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dyburienė.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursai numatyti pagal šią projekto „Gabių mokinių ugdymo sistemos gimnazijoje tobulinimas“ programą:

 • „Best Practices Benchmarking in Finish and Estonian schools“ Suomijoje, Vantaa mieste 2014 m. spalio 6-10 d. (6 mobilumai);
 • „Teaching Methodology Plus (TMC+)“ Southamptone, Jungtinėje Karalystėje 2015 m. birželio 8 - 19 d. (2 mobilumai);
 • „Identify the Hidden Talent in your classroom“ Palerme, Italijoje 2015 m. birželio 8 - 12 d. (2 mobilumai);
 • „Learning-for-Life from Daily Life: Applying Sociocultural, Anthropological and Educational Elements in the Educational Reality“ Italoje (Me), Italijoje 2015 m. spalio 25 - 30 d. (4 mobilumai);
 • „Flipped Classroom in the Lifelong Learning – Supporting trainers and adults‘ participation to innovative educational Course“ Romoje, Italijoje 2015 m. gruodžio 05 - 12 d. (2 mobilumai);
 • ‘TAP-SWIPE-PINCH. TABLETS CHANGING THE WAY TO LEARN AND TEACH’  Ispanijoje, Barselonos mieste 2016 m. balandžio 10-16 d. (2 mobilumai);
 • „Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom“ 2016 m. gegužės 8-13 dienomis, Alcala de Henares, Madride, Ispanijoje (4 mobilumai).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.