Metodinės grupės

Metodinės grupės – tai vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojų grupė. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo(si) metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir gimnazijos pažangos, keistis informacija, bendradarbiauti su kitomis gimnazijoje veikiančiomis metodinėmis grupėms ir kitų mokyklų metodinėmis grupėmis. Metodinei grupei vadovauja ir veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas.

Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Ginta Arsabienė

Chemijos vyresnioji  mokytoja,

Biologijos mokytoja

Grupės vadovė

2.

Virginija Ivanauskaitė

Biologijos mokytoja ekspertė

Narė

3.

Jolanta Jurevičiūtė

Fizikos mokytoja metodininkė

Narė

4.

Ilona Krasnauskienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Narė

5.

Daina Misevičienė

Biologijos vyresnioji mokytoja

Narė

6.

Violeta Rimaitė

Chemijos mokytoja metodininkė

Narė

7.

Irma Tvarijonienė

Fizikos mokytoja metodininkė

Narė
8. Raimondas Dambrauskas

Fizikos mokytojas metodininkas

Narys

Lietuvių ir lotynų kalbų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Rita Miknevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Grupės vadovė

2.

Raimonda Dunauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Melda Jačauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė

Narė

4.

Egidijus Miknevičius

Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas

Narys

5.

Asta Paliokienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

6.

Daina Rasalskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Narė

7.

Rita Stonienė

Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė

Narė

8.

Beata Viederienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė

Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Jūratė Baltakienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Grupės vadovė

2.

Auksė Sereikienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Algimantas Kolinis

Istorijos mokytojas metodininkas

Narys

4.

Danutė Šulcienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Narė

5.

Violeta Devindonienė

|Geografijos mokytoja  metodininkė

Narė

6.

Kęstutis Bražinskas

|Geografijos mokytojas metodininkas

Narys

7.

Dovilė Šukienė Psichologijos mokytoja metodininkė Narė

8.

Giedrė Valaitienė

Karjeros planavimo mokytoja metodininkė

Narė

Matematikos ir Informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Dalia Baltrišiūnienė Matematikos mokytoja metodininkė Grupės vadovė

2.

Birutė Diržytė

Matematikos vyresnioji mokytoja,

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Narė

3.

Renata Burbaitė

Informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Narė

4.

Gitana Čerkienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Narė

5.

Meilutė Jakutienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

6.

Gintvilė Juzulėnienė

Matematikos  mokytoja metodininkė

Narė

7.

Violeta Meškelytė

Matematikos mokytoja metodininkė

Narė

8.

Erika Tumėnaitė

Matematikos mokytoja ekspertė

Narė

9.

Gitana Žilinskienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

Matematikos vyresnioji  mokytoja

Narė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Nijolė Koženiauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Grupės vadovė

2.

Rima Batakienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Narė

3.

Vaida Garliauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Narė

4.

Nida Glinskienė

Anglų kalbos mokytoja  metodininkė

Narė

5.

Jūratė Jakubaitienė

Anglų kalbos  mokytoja metodininkė

Narė

6.

Loreta Jusienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Narė

7.

Vida Kerbedienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Narė

8.

Dalia Tumonytė

Anglų kalbos mokytoja   metodininkė

Narė

9.

Asta Gildutienė

Rusų kalbos  mokytoja

Narė

10.

Rasa Paukštytė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Narė

11.

Violeta Mackuvienė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Narė

Dorinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Lilija Svalbonienė

Etikos vyresnioji mokytoja,

Teatro vyresnioji mokytoja

Grupės vadovė

2.

Gintaras  Grigas

Dailės mokytojas metodininkas,

Braižybos mokytojas

Narys

3.

Lina Paužuolienė

Dailės mokytoja metodininkė

Narė

4.

Virgina Šakėnienė

Etikos mokytoja ekspertė

Narė

5.

Virginija Krasauskienė

Tikybos mokytoja

Narė

6.

Jelena Grobova

Muzikos mokytoja metodininkė

Narė

7.

Irena Bikulčienė

Tikybos vyresnioji mokytoja,

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Narė

8.

Kristina Nainienė

Choreografijos mokytoja ekspertė

Narė
9.

Kęstutis Plančiūnas

Pučiamųjų instrumentų  mokytojas metodininkas

Narys

Kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas

1.

Ingrida Klikūnienė

Kūno kultūros mokyt. metodininkė

Grupės vadovė

2.

Algimantas Brazdžiūnas

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Narys

3.

Jolanta Lelytė

Kūno kultūros mokytoja ekspertė,

Psichologijos mokytoja

Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.05 – 09.50
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.20 – 13.05
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.05 – 15.50
Iki Vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.