Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokinių maitinimo tvarkos aprašas 2023-01-03 13:03:32 108.65 KB
Mokinių priėmimo į gimnaziją ir klasių formavimo tvarkos aprašas 2023-01-13 09:32:55 262.5 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2024-01-31 12:12:02 200.74 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-04-15 14:51:46 113.58 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-01-12 10:01:11 174.63 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-04-09 14:32:33 124.34 KB
2016 m. lapkričio 7 d. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-58 „Dėl „Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita)“, „Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą“, „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos (pedikuliozės, niežų)“, „Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo“, „Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką žalojančias medžiagas“ tvarkų aprašų tvirtinimo“ 2022-04-09 14:32:33 8.02 MB
Mokinių turizmo renginių tvarkos aprašas 2023-12-27 11:08:10 174.03 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2024-05-23 12:31:34 156.78 KB
Pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 99.33 KB
Komandiruočių išlaidų apmokėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas 118.73 KB
Savirūpos organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-25 11:38:35 111.08 KB
JBG_Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa 2022-11-14 11:11:03 179.68 KB
Sveikatos tikrinimų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2022-09-14 10:46:05 99.63 KB
JBG Aprašas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos 2023-02-03 10:22:29 159.46 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 93.02 KB
Gimnazijos darbuotojų veiksmų, mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 97.2 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir /ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-01-03 13:04:45 120.31 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas 97.99 KB
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo prašymai Word 2024-05-23 12:34:05 46 KB
JBG tvarkų aprašų priedai Word formatu 17.88 KB